ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN EN WETTELIJKE VERMELDING

De verkoopssite « https://www.catsafetyfootwear.be/  » is een e-commerce website waar klanten online laarzen, schoenen, accessoires, onderhoudsprodukten, enz kunnen reserveren of kopen. De website wordt geëdit door de nv Ancienne Maison J. Dubois & Fils (hierna ook de Vennnootschap genoemd) met maatschappelijke zetel 197 Van Volxemlaan te 1190 Brussel. De Vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0405 922 123.

De website kan waar en wanneer dan ook  geraadpleegd worden maar de online verkoopdienst richt zicht tot elke naturlijke persoon (hierna de klant genoemd) alleen inBelgië en Luxemburg.

Door een bestelling te bevestigen, stemt de klant in met onze algemene verkoopsvoorwaarden en hun toepasselijkheid op elke online bestelling. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere verkoopsvoorwaarden, met inbegrip van eventuele specifieke voorwaarden van de klant.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor haar algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zijn niet toepasselijk op lopende bestellingen.

De Vennootschap stelt alles in het werk om de website te beveiligen. De Vennootschap kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onbeschikbaarheid van informatie en/of de aanwezigheid van een virus op de website.

Alle elementen die de website samenstellen zijn de exclusieve eigendom van de Vennootschap. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website of van zijn database in welke vorm dan ook is verboden. De producten van de Vennootschap, alsook alle dan niet figuurlijke merken en, meer in het algemeen, alle merken, illustraties, afbeeldingen, tekeningen en modellen op de producten, accessoires of op de verpakkingen van de vennootschap, al dan niet van een gedeponeerd handelsmerk, zijn en blijven de exclusieve eigendom van de Vennootschap. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, download, wijziging of gebruik van deze merken, illustraties, afbeeldingen, tekeningen en modellen om welke reden en in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap, is strict verboden.

ARTIKEL 1 – PRIJS

De prijzen vermeld op de artikelen in de e-shop zijn uitgedrukt in euro inclusief btw.

Voor een verkoop met levering in België of in Luxemburg zijn de verzendingskosten inbegrepen (7,00 euro) voor elke aankoop van 80,00 of meer.

Deze prijzen zijn berekend op basis van de tarieven van onze transporteur  DPD.  Zij zijn incl. Btw en zijn hernomen in het totaal van uw bestelling als het minimum bedrag niet bereikt is.

De Vennootschap kan de verkoopprijzen op elk moment wijzigen maar de lopende bestellingen zullen worden gefactureerd tegen de prijs geldig op het moment van de definitieve bevestiging van de bestelling door de klant.

Artikel 2 – reserverings- of bestelproces

Elke internaut kan op onze website surfen en ons online productaanbod raadplegen. De informatie over het volledige online productaanbod is beschikbaar op de website (naam, omschrijving, reproductie, gedetailleerde beschrijving: eigenschappen, kenmerken en samenstelling). Hoewel de verstrekking van online informatie, de beschrijving van de artikelen en de beschikbare online gegevens en hun regelmatige actualisering met de grootste zorg en nauwkeurigheid worden uitgevoerd, kan de Vennootschap in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele niet-substantiële fouten.

Zo ook, hoewel de foto's en andere afbeeldingen van de artikelen op de website een trouwe weergave zijn - binnen de beperkingen van de techniek en met inachtneming van de beste internetstandaarden - zijn die echter louter indicatief en hebben geen enkele contractuele waarde.

In dit verband, wordt de verkoop aan de klant uitgevoerd in België en is onderhevig aan 21% btw die niet terugbetaalbaar is, zelfs in het geval van een verkoop in één van de 27 andere landen van EEG dan België.

De klant die online een bestelling wil plaatsen, moet zich eerst authenticeren volgens de op de website aangeduide procedure, met vermelding van zijn naam, voornaam, geboortedatum, woonplaats (straat, nummer, gemeente, postcode en stad), een telefoonnummer, zijn "login" en zijn password of bij het finaliseren van zijn bestelling. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en confidentieel en kunnen niet aan derden worden overgedragen. Het password wordt in versleutelde vorm opgeslagen, wat betekent dat de Vennootschap er geen toegang toe heeft.

De bestellingen worden aanvaard voor zover de artikelen in voorraad zijn. Mochten, ondanks de zorg besteed door de Vennootschap, de bestelde artikelen niet beschikbaar zijn, zal de Vennootschap de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen (telefoon, sms of e-mail) en de eventueel betaalde prijs terugbetalen door middel van dezelfde betaling waarmee deze uitgevoerd werd door de klant. De Vennootschap kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld wanneer artikelen niet in voorraad of niet beschikbaar zijn.

De klant verbindt zich ertoe dat alle gegevens meegedeeld aan de Vennootschap in het kader van de bestelling op de website, voldoen aan deze algemene verkoopvoorwaarden en volledig, correct en actueel zijn. Bij ontstentenis behoudt de Vennootschap zich het recht voor om de bestelling alsook de betaling zonder meer te weigeren.

De klant kan het verloop van zijn bestellingen op elk moment weergeven. Een rubriek "Help" is permanent toegankelijk waarmee de klant :

 • zijn status in het bestelproces kan weergeven
 • zijn gekozen artikelen en hun prijs kan weergeven (prijs per artikel en de totaalprijs met inbegrip van eventuele verzendingskosten)
 • eventuele fouten kan corrigeren en artikelen kan verwijderen die bij nader inzien niet wil bestellen voor zover hij de bestelling nog niet heeft bevestigd
 • zijn bestelling kan afronden en bevestigen door op de knop "Bestellen" te klikken (definitieve bevestiging van de bestelling)

Voor gepersonaliseerde vragen is op de website een hulpdienst beschikbaar. Deze dienst is toegangkelijk op 2 manieren :

 • liever per mail op het volgende adres : sales@jdubois.be
 • eventueel per telefoon op het volgende nummer : +32 (0) 2 340.19.18 van 9u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 17h00

Wij verbinden ons ertoe de klant binnen 48 uur een antwoord te geven op zijn verzoek.

Zodra de klant zijn artikelen heeft gekozen, worden die op de bestelbon (winkelmandje) weergegeven met hun eenheidsprijs, eventuele leveringsprijs, totaal te betalen prijs en het adres waar de artikelen moeten worden geleverd en gefactureerd of in ontvangst genomen en betaald.

De klant wordt dan verzocht zijn keuze te bevestigen en kennis te nemen van de algemene verkoopvoorwaarden.

Nadat de klant de algemene voorwaarden heeft aanvaard, wordt hij, afhankelijk van zijn bestelling, verzocht de bestelde artikelen te betalen. De klant wordt dan doorgestuurd naar de beveiligde betaalsite van "HiPay" of “paypal” naar zijn keuze. Hier opent een venster waar de klant de beveiligde betaling kan uitvoeren door de instructies te volgen.

In het kader van een online bestelling, zodra de algemene verkoopvoorwaarden aanvaard en de betaling uitgevoerd, kan de klant zijn bestelling niet meer veranderen. Binnen een paar minuten na de bevestiging van de betaling ontvangt de klant een bevestigingsmail van de bestelling. De bestelbon wordt in het beheerprogramma "IBS Enterprise" van ons computersysteem opgeslagen.

Een bevestigingsmail van de bestelling wordt aan de klant gezonden. Bovendien wordt bij de verzending van het pakket een bevestiging van de bestelling gevoegd. Deze bevestiging bevat de volgende gegevens:

 • de volledige identiteit van de Vennootschap (Ancienne Maison J. Dubois & Fils NV of Dubois nv)
 • de omschrijving van de bestelde artikelen, hun prijs, de leveringskosten, de betalings- en leveringsmodaliteiten (leveringstermijn en -plaats), en het herroepingsrecht
 • de voorwaarden en modaliteiten voor de uitoefening van het herroepingsrecht alsook het volgende beding, in vetdruk en in een apart kader op de eerste pagina: "De klant heeft het recht de verkoper in kennis te stellen van zijn beslissing van de aankoop af te zien, zonder boete en zonder vermelding van de reden, en beschikt hiertoe over een termijn van 14 werkdagen vanaf de dag volgend op de datum van levering van het product of van het sluiten van de overeenkomst. "
 • het adres van de vestiging van de Vennootschap waar de klant terecht kan voor zijn reclamaties
 • de gegevens betreffende de klantenservice en de commerciële garanties

 

Deze leveringsbon gekoppeld aan een bestelbon vormt het bewijs van de verkoopovereenkomst tussen de Vennootschap en de klant. 

De Vennootschap behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren indien uitgevoerd door een niet-vertegenwoordigde minderjarige, indien een overdreven aantal retourzendingen voor de klant worden vastgesteld, indien een geschil bestaat tussen de klant en de Vennootschap voor een lopende bestelling of indien de bestelling niet voldoet aan de algemene verkoopsvoorwaarden.

In dergelijk geval zal de Vennootschap de klant binnen 48 uur na de bevestiging van de bestelling per e-mail informeren dat zijn bestelling niet werd aanvaard.

ARTIKEL 3 – LEVERING IN HET KADER VAN EEN BESTELLING

De artikelen worden geleverd binnen 4 tot 6 werkdagen na de bevestiging van de bestelling. Ze worden geleverd aan het adres dat de klant in zijn bestelformulier heeft vermeld en uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de datum waarop de klant zijn bestelling heeft bevestigd. Indien de bestelling binnen deze termijn niet wordt geleverd, kan de klant van zijn bestelling afzien. De terugbetaling wordt dan uitgevoerd binnen een maand na de kennisgeving van zijn beslissing.

De artikelen worden verzonden aan het leveringsadres dat de klant tijdens het bestelproces heeft gekozen.

Het opgegeven afleveradres dient een woonadres of werkadres te zijn. Verzendingen naar een postbus is niet mogelijk.

De artikelen kunnen uitsluitend als volgt worden geleverd:

 • ofwel via DPD op de gewoonlijke woonplaats van de klant of het adres van een derde, op voorwaarde dat het geen hotel of postbus is.  In dit geval, wordt de klant verwittigd per email van de leveringsdatum.  Hij mag, indien hij dit wenst, de levering naar 1 tot 3 dagen overdragen via www.nieuwelevering.be.  Zonder nieuws van de klant, zal het pakje de volgende werkdag geleverd worden.  De dag van de levering, de bestemmeling zal geïnformeerd worden per email van het voorziene uur van de levering.  Indien de klant afwezig is tijdens de levering, zal een bericht in de brievenbus achtergelaten worden en zal  DPD nieuwe instructie van de klant afwachten.Via www.nieuwelevering.be, mag de klant de levering op een andere dag vragen of op een andere adres of hij mag preciseren dat het pakje op een andere plaats mag afgeleverd worden (bijv. In de garage).  De klant mag ook op deze manier, kiezen voor afhaling in één van de DPD Pickup parcelshops (meer dan 1000).
 • Ofwel in één van onze winkels.  In dit geval, krijgt de klant een mail die hem verwittigd dat zijn aankoop beschikbaar is in de winkel van zijn keuze.

De eigendom van de geleverde artikels wordt niet overgedragen aan de klant zolang hij niet betaalt heeft. De risico’s van verlies of beschadiging van de artikels zijn overgedragen aan de klant vanaf de verzending.

 

ARTIKEL 4 – HERROEPINGSRECHT IN HET KADER VAN EEN BESTELLING

De klant beschikt over een termijn van 14 werkdagen vanaf de dag volgend op de datum van levering om de verkoper in kennis te stellen dat hij van zijn aankoop afziet en om, ten laste van de Vennootschap, een of meer van de geleverde artikelen te retourneren. De klant is niet verplicht zijn beslissing te verantwoorden. De retour brengt voor de klant geen enkele boete met zich mee. De artikelen moeten in hun originele verpakking worden geretourneerd. 

Voorwaarden :

 •         U kunt uw aankoop gratis retourneren of wisselen tot 14 werkdagen vanaf de dag volgend op de datum van levering.
 •         Producten die teruggestuurd worden moeten in perfecte staat, niet gedragen en in de originele verpakking zijn. Alle beschadigd producten zullen niet terugbetaald worden of geruild worden.

 Gratis retour per DPD

 1.       In uw doos zal u een retourlabel vinden.
 2.       Stop de producten in de originele verpakking en zorg dat dit goed dicht is.
 3.       Kleef er bijgevoegd etiket met ons adres op.
 4.       Ga in een ParcelShops om de pak te laten (kies uw ParcelShops          : https://www.dpd.com/be_fr/business_customers/pickup/pickup_parcelshop_finder)
 5.       In ieder geval, moet de klant het bewijs van retour van de goederen behouden.

Terugbetaling

 •         Voor een retour zonder wisseling : de terugbetaling vindt plaats via de zelfde betaalmethode als waarmee u de bestelling betaalde ; dus op de gebruikte kredietkaart of op uw bankrekening.
 •         Voor een retour met wisseling : na ontvangst van uw retourzending contacteren wij U voor de levering van de nieuwe producten.

  Indien de artikelen niet teruggestuurd zijn zoals hierboven omschreven, zullen ze niet terugbetaald worden. Inden ze betaald werden, zal de Vennootschap de prijs behouden en zullen de artikelen op de hoofdzetel blijven ter beschikking van de klant.

  Indien de artikelen correct geretourneerd zijn en indien ze reeds betaald werden, zal de Vennootschap ze direct terugbetalen en ten laatste binnen de maand van de retour.

ARTIKEL 5 - GARANTIE

De Vennootschap is aansprakelijk voor conformiteitsdefecten die bestaan op het moment van de levering en die binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering mochten optreden. De garantie geldt slechts voor de normale levensduur van de artikelen.

De klant moet elk gebrek binnen twee maanden na de vaststelling ervan melden, zo niet wordt hij geacht de artikelen als zodanig definitief te hebben aanvaard. Indien het gebrek meer dan zes maanden na de datum van levering wordt gemeld, moet de klant het bewijs leveren dat het gebrek aanwezig was bij de levering, zo niet zal zijn reclamatie niet in aanmerking worden genomen.

Indien de klant binnen zeven werkdagen na de datum van levering het gebrek meldt en het defecte artikel retourneert, zal het artikel worden omgeruild (binnen de beschikbaarheid van de voorraad) of terugbetaald volgens de modaliteiten omschreven in artikel 4.

Indien de klant het defect na de voornoemde termijn meedeelt en het slechts een klein defect betreft of het artikel gedragen is, kan de klant niet de ontbinding van de verkoopovereenkomst eisen. De Vennootschap zal de klant een korting toekennen op de prijs, rekening houdend met het gebruik van het artikel en het belang van het gebrek.

Na een termijn van twee jaar, kan de klant zijn rechten niet langer doen gelden.

In elk geval, indien de schade of het defect te wijten is aan een verkeerd gebruik of slecht onderhoud, zal de reclamatie evenmin in aanmerking worden genomen. Zo ook, indien de klant getracht heeft het artikel zelf te repareren, vervalt de garantie. 

ARTIKEL 6 – BETALING

Na de bevestiging van de bestelling, wordt de klant doorgestuurd naar :

-       Ofwel naar de beveiligde betaalsite HIPAY waar hij uit de volgende betaalmiddelen kan kiezen :

o    betaling met Visa of MasterCard: de klant volgt de instructies van de betaalsite HIPAY. Deze raadpleegt de uitgever van de kaart. Indien aanvaard, zal de kaart gedebiteerd worden volgens de modaliteiten en tarieven overeengekomen tussen uitgever van de kaart en de klant.

o     door middel van een betaalkaart van het type « Bancontact » ; de klant opteert  dan voor een onmiddellijke afhouding van het bedrag van zijn bestelling.

-       Ofwel via de betalingsite van PAYPAL

-       Ofwel door een bankoverschrijving.

 

Elke onbetaalde bestelling zal niet geleverd worden.

ARTIKEL 7 – OVERMACHT

De Vennnootschap wijst elke aansprakelijkheid af voor verlies van of schade aan de bestelling ten gevolge van overmacht (zoals staking, oproer, collectieve terreurdaad, brand of in gebreke blijven van haar leveranciers) dwangmaatregel (exportverbod) of computervirus.

ARTIKEL 8 – PERSOONSGEGEVENS

De gegevens verzameld tijdens het verkoopproces door de Vennootschap in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, zijn bestemd voor haar gebruik en voor dat van de personen die tussenkomen in de uitvoering van de verkoopovereenkomst. Uitgezonderd voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst, zullen de gegevens in geen geval aan derden worden overgemaakt.

De klant stemt uitdrukkelijk in met de verwerking van zijn gegevens voor de uitvoering van zijn bestellingen of reserveringen.

De klant heeft op elk moment recht op toegang tot, verbetering of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Hij kan dit recht uitoefenen door zijn verzoek te sturen per brief aan de Vennootschap J.Dubois & Fils nv, Van Volxemlaan 197 – B 1190 Brussel) of per e-mail aan (sales@jdubois.be), in voorkomend geval vergezeld van een recto verso kopie van zijn. 

ARTIKEL 9 – NIETIGHEID -  TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De eventuele nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de andere bepalingen die onverminderd van toepassing blijven.

Het Belgisch recht is toepasselijk op de handelsbetrekkingen tussen de klant en de Vennootschap. Elk geschil betreffende de gesloten verkoopovereenkomsten met toepassing van deze algemene voorwaarden, valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel.